Hisse Senedi Nedir, Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir, Nasıl Alınır Satılır
Hisse Senedi Nedir? Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sermaye şirketlerince, ortaklarına paylarını ve ortaklık oranlarını belirlemek amacı ile verilen kıymetli evraklar, hisse senedi olarak isimlendirilmektedir. İfadeden anlaşılacağı üzere, hisse senetleri bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil etmektedir. Sermaye şirketleri faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe hisse senetleri de var olmaktadır. Hizmetlerini sürdüren sermaye şirketleri, faaliyetlerinden kar elde ettiği sürece hisse senetleri de değer kazanmaktadır. Her sermaye şirketinin hisse senedi çıkarmaya hakkı vardır şeklinde bir kural bulunmamaktadır. Şirketler sermaye piyasası kurulu üzerinden alınan izin ile hisse senedi çıkarmakta ve halka arz edilmektedir. Genel olarak sermayeleri paylara bölünmüş olan faaliyet gösteren komandit şirketler, özel kanunlar ile kurulmuş kurumlar ve anonim şirketler, hisse senedi çıkarabilecek kurumlar arasında bulunmaktadır.

Bahsedilen konumda bulunan şirketlere ait hisse senetleri, sermaye piyasası kurulunun denetiminde çıkarılmaktadır.
Hisse senetleri getirilerinde sabit bir getiri oranı gözlenmemektedir. Şirketlerin yaptığı yatırımlar, elde ettiği karlar gibi etkenler, hisse senedi getirilerini oluşturmaktadır. Halka arz işlemlerinde yatırımcılar senetleri almakta ve bahsedilen faktörler eşliğinde gelir elde etme şansını yakalamaktadır. İşletmeler açısından bakıldığında ise, hisse senetleri sayesinde, maddi kaynak elde etmekte ve gelişimlerini arttırarak, büyümelerini kolaylaştırmaktadır. Kısaca anlatılan tüm konular, hisse senedi nedir? Türleri ve özellikleri nelerdir? Sorusunun karşılığını vermektedir.

borsada-para-nasil-kazanilir

Hisse Senedi Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Hukuki niteliklerinin, Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunları hükümlerine göre incelenmesi, şirketlerin sermayelerini bir parçasını temsil eden değerli evrak olmaları gibi hususlar, hisse senedi özellikleri arasında bulunmaktadır. Haricen devredilememeleri, üzerlerinde şirket ile ilgili bilgilerin yer alması gibi hususlarda, hisse senedi özellikleri arasında bulunmaktadır.
Adi hisse senedi, sahiplerine eşit seviyede haklar tanıyan hisse senetleri olarak bilinmektedir. Oy hakkı, karlara iştirak edilmesi gibi özel hakları sağlayan hisse senetleri ise, imtiyazlı hisse senetleri olarak ifade edilmektedir. Piyasada imtiyazlı hisse senetleri altın hisse olarak da isimlendirilmektedir.

Nama yazılı hisse senedi, evrakların üzerinde sahibinin isminin bulunması özelliğini taşıyan hisse senedi çeşitleridir. Eğer hisse senetlerinin üzerinde sahibinin ismi bulunmuyor ise, ancak senedi elinde bulunduran kişiye alacak hakkı tanıyor ise, bu tip senetlere de hamiline yazılı hisse senedi denilmektedir.

Primli hisse senedi, senedin üzerinde yazılmış olan değerden daha yüksek bir bedel ile hisse senedi çıkarılıyor ise, bu tip senetler primli hisse senedi olarak ifade edilmektedir. Eğer senet üzerinde yazılı bedel ile çıkarılmakta ise, bu senet tipinin adı da primsiz hisse senedi olmaktadır.
Bedelli hisse senedi, sermaye artırım işlemleri esnasında ya da kuruluş işlemleri esnasında çıkarılan hisse senedi tipleridir. Bir işletmenin varlıklarında değer artışı meydana geliyor ise ve meydana gelen bu değer artışları sermayeye eklenerek hisse senedi çıkarılıyor ise, bu tip senetlere de bedelsiz hisse senedi denilmektedir.

Şirket yönetimine ve ortaklığa katılma hakkı vermeyen ancak işletmenin kuruluşunda emeği geçenler için çıkarılan hisse senetleri, kurucu hisse senedi olarak ifade edilmektedir. Bu tip hisse senetlerinde sadece işletme karının bir miktarı alacak hakkı olarak verilmektedir.
Bazı kişilerin alacakları veya hizmetleri karşılığı çıkarılmış olan ancak ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleri ise, intifa hisse senedi olarak isimlendirilmektedir.
Buraya kadar açıklanan hususlar, hisse senedi nedir? Türleri ve özellikleri nelerdir? Sorusunun açıklığa kavuşturulması maksadı ile derlenmiştir.

borsa-nedir-hisse-senedi-nedir

Hisse Senetlerinde Fiyatlar Nasıl Değişir

Hisse senedi nedir? Türleri ve özellikleri nelerdir? Sorusunun içerisinde, hisse senetleri fiyatları ve değerleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bir hisse senedinin çıkarılması esnasında belirlenmiş olan ve senetlerin üzerinde yazılı olan değerler, nominal fiyat olarak isimlendirilmektedir. Bir hisse senedinin satışa sunulduğu fiyat ise, ihraç fiyatı olarak bilinmektedir. Yatırımcıları en fazla ilgilendiren fiyat kavramı ise, piyasa fiyatıdır. Piyasa fiyatı, senedin arz ve talep piyasasında yani borsada işlem görmüş olduğu fiyattır. İşletmenin durumu, fiyatın yükselmesine ya da düşmesine sebep olabilir. Hisse senetlerine fazla talep olması halinde, yükselen talebin azalması halinde, düşen fiyat şekli ise, borsa fiyatı olarak isimlendirilmektedir. Yatırımcıların en sık karşılaştığı temel fiyat kavramları yukarıda belirtilen başlıklarda toplanmıştır Bunun haricinde, defter değeri, gerçek değer, tasfiye değeri ve işleyen teşebbüs değeri gibi kavramlarda, hisse senedi piyasasında yer alan, temel ve teknik terimler arasında bulunmaktadır.

Para-Banka-Borsa hakkında 346 makale

parabankaborsa.com internet sitesi insanları ekonomi, finans, borsa, bankacılık işlemleri, kredi, kredi kartları ve bunlara benzer konularda bilgiendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir.
Sitemizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.